1. korporativism

  korporativism, korporatism, dels en politisk åskådning, dels en benämning på faktiska egenskaper och tendenser i politiska system.
 2. föreningsfrihet

  föreningsfrihet, enligt regeringsformen (RF) frihet tillförsäkrad varje medborgare gentemot det allmänna att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
 3. åsiktsfrihet

  åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter.
 4. textilfiber

  textilfiber, fiber som utgör grundelement för textilier.
 5. företag

  företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster.
 6. konkludera

  konklude´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-klud-er-ar SUBST.: konkluderande; konklusion
  Svensk ordbok