1. sammanstötning

  samm`anstötning subst. ~en ~ar ORDLED: samm-an--stöt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Jonas Savimbi

  Savimbi, Jonas, 1934–2002, angolansk gerillaledare.

 3. renkonterstrid

  renkonterstrid, den taktiska situation som uppstår vid överraskande sammanstöt mellan fientliga, framryckande förband.
 4. carambolage

  carambolage, biljardterm för det tillfälle då en boll i en stöt träffar två eller flera andra bollar; ordet används även i överförd bemärkelse i betydelsen sammanstötning, ”krock”, villervalla.
 5. Näftåget

  Näftåget , benämning på en sammanstötning 1598 under konflikten mellan kung Sigismund och hertig Karl.
 6. kollision

  kollision, växelverkan mellan två kroppar som vanligen sker under kort tid och med stora krafter; se stöt.
 7. Amos

  Amos, den äldste av Gamla Testamentets skriftprofeter.
 8. kravaller

  kravaller, oroligheter på gator och andra allmänna platser med många deltagande, ofta med våldsamma sammanstötningar med polisen som följd.
 9. Brunnbäcks färja

  Brunnbäcks färja, övergångsställe över Dalälven vid Folkärna.
 10. Heyselstadion

  Heyselstadion, idrottsanläggning i Bryssel.