1. sammanträdesteknik

  sammanträdesteknik, regler och praxis för mötesordning och beslutsformer i statliga och kommunala organ, i frivilliga föreningar, bl.a. folkrörelserna, i företag m.fl. organisationer.

 2. sammanträde

  samm`anträde subst. ~t ~n ORDLED: samm-an--träd-et
  Svensk ordbok
 3. stånd

  stånd, ständer, sociala grupper som skiljer sig från den övriga befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter.

 4. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.
 5. statsråd

  statsråd, i rikssvenskt officiellt språkbruk ledamot av regeringen.
 6. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.

 7. kommunfullmäktige

  kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, det enda organ som väljs direkt.
 8. plebejer

  plebejer (latin plebeius, av plebs ’folket’, ’menigheten’, ’plebejerna’), i antikens Rom benämning på folkets breda massa, ursprungligen i motsats till de styrande (se patricier).
 9. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 10. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa.