1. samstämmig

  sam`stämmig adj. ~t ORDLED: sam--stämm-ig
  Svensk ordbok
 2. stoicism

  stoicism, i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi.
 3. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 4. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 5. Geijeraffären

  Geijeraffären, politisk händelsekedja där dåvarande justitieminister Lennart Geijer i en hemlig promemoria nämndes som en potentiell säkerhetsrisk då han misstänktes köpa sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till Polens underrättelsetjänst.

 6. evangelier

  evangelier, de skrifter som står främst i Bibelns Nya Testamente och alltid har betraktats som dess viktigaste del: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.
 7. korus

  korus, kör(sång), flera röster tillsammans, samstämmigt (jämför chorus).
 8. koherens

  koherens, samstämmighet, överensstämmelse, fackterm med vidsträckt användning.
 9. evidensbaserad medicin

  evidensbaserad medicin, EBM, evidensbaserad sjukvård, inom medicinskt arbete medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser.
 10. indicium

  indicium, enligt traditionell rättsuppfattning omständighet eller tecken som utan att direkt ge information om det som ska bevisas ändå pekar på eller gör det möjligt att sluta sig till detta.