1. samtycke

  samtycke, inom straffrätten och skadeståndsrätten ett förhållande som kan befria från ansvar.

 2. samtyckeslagstiftning

  samtyckeslagstiftning, benämning på en i sexualbrottslagstiftningen uttrycklig kriminalisering av sexuella handlingar som genomförs utan samtycke.

 3. samtidshistoria

  samtidshistoria, nutidshistoria, nyaste tidens historia, vid 1800-talets slut uppkommen benämning på den allra senaste historien.
 4. samtalsanalys

  samtalsanalys, engelska conversation analysis, CA, studiet av den kunskap och de metoder som människor använder för att åstadkomma fungerande samtal och ge dem mening.
 5. samtyckeslag

  samtyckeslag, lag som kriminaliserar sex utan samtycke, se samtyckeslagstiftning.

 6. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv

  Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv, DOVA, bildades 1970 genom att Landsmålsarkivet i Lund, Svenska ortnamnsarkivet, Svenskt visarkiv samt Dialekt- och ortnamnsarkivet i Uppsala gick samman.
 7. Samtiden

  Samtiden, norsk tidskrift för politik, litteratur och samhällsfrågor, grundad i Bergen 1890 av litteraturhistorikern Gerhard Gran (1856–1925), sedan 1900 utgiven i Oslo.
 8. Samtid och Framtid

  Samtid och Framtid, idépolitisk tidskrift med liberal framtoning utgiven 1944–64 av bokförlaget Natur och Kultur.
 9. deliberativt samtal

  deliberativt samtal, form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran.
 10. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.