1. samtidig

  sam`tidig adj. ~t ORDLED: sam--tid-ig
  Svensk ordbok
 2. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 3. samtidighet

  sam`tidighet subst. ~en ORDLED: sam--tid-ig-het-en
  Svensk ordbok
 4. samtidigt

  sam`tidigt adv. ORDLED: sam--tid-igt
  Svensk ordbok
 5. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 6. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 7. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. dopplereffekten

  dopplereffekten, förändring i frekvens eller våglängd hos elektromagnetisk strålning eller andra vågrörelser (t.ex. ljud) vilken uppstår när strålningskällan rör sig mot eller bort från observatören.
 10. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.