1. samtycke

  samtycke, inom straffrätten och skadeståndsrätten ett förhållande som kan befria från ansvar.

 2. samtycka

  sam`tycka verb samtyckte samtyckt, pres. samtycker ORDLED: sam--tyck-er SUBST.: samtyckande; samtycke
  Svensk ordbok
 3. samtyckeslagstiftning

  samtyckeslagstiftning, benämning på en i sexualbrottslagstiftningen uttrycklig kriminalisering av sexuella handlingar som genomförs utan samtycke.

 4. samhällstjänst

  samhällstjänst, brottspåföljd som innebär att en villkorlig dom kan, om den dömde samtycker till det, förenas med en föreskrift om att utföra oavlönat arbete.
 5. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 6. omskärelse

  omskärelse, cirkumcision, fullständigt eller partiellt avlägsnande av penis förhud, så att ollonet helt eller delvis blir blottat.
 7. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
 8. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 9. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 10. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.