1. samvaro

  sam`varo subst. ~n ORDLED: sam--var-on
  Svensk ordbok
 2. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 3. utvecklingsekologi

  utvecklingsekologi, riktning inom pedagogik och psykologi som betonar människors utveckling i samspel med sin miljö.
 4. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 5. gille

  gille, germanskt ord med i huvudsak fyra betydelseskiftningar: 1) betalning, 2) ersättning, skatt, avgift (t.ex. landgille), 3) brödraskap, 4) dryckeslag (t.ex. skördegille).
 6. fika

  fika, kaffe (med tilltugg); kaffepaus.
 7. socialitet

  socialitet, den förmåga till socialt umgänge som utmärker det artspecifika levnadssättet hos såväl människan som andra djur.
 8. Émile

  Émile, eller Om uppfostran, Émile ou De l’éducation, pedagogisk traktat i fem böcker, delvis i romanform, av den schweizisk-franske författaren Jean-Jacques Rousseau, utgiven 1762.

 9. Gemeinschaft–Gesellschaft

  Gemeinschaft–Gesellschaft, inom sociologi och etnologi vedertaget uttryck för en grundläggande skillnad mellan två olika former av samhällelig samvaro.
 10. bostad

  bostad, hus, lägenhet eller rum där en eller flera personer stadigvarande bor.