1. sanitetsteknik

  sanitetsteknik, teknikområde som omfattar de tekniska installationer vilka i byggnader distribuerar och hanterar medier (vätskor och gaser) som förbrukas i byggnaden.
 2. spillvatten

  spillvatten, förorenat vatten som avleds till avlopp.
 3. VVS-teknik

  VVS-teknik, värme-, ventilations- och sanitetsteknik, dels de tekniska system i byggnader som svarar för inomhusklimatet (system för uppvärmning, ventilation, luftbehandling och klimatkyla), dels de system som svarar för husets kallvatten, varmvatten och avlopp.
 4. VA-teknik

  VA-teknik, vatten- och avloppsteknik, omfattar dels dimensionering och utformning av system för distribution av rent vatten och avledning av spillvatten, dels processer och anläggningar för rening och behandling av kommunalt vatten och spillvatten.
 5. tappvatten

  tappvatten, vatten från tappvatteninstallation, oftast varm- eller kallvattenkran i en byggnad.
 6. sanitetsteknik

  sanite`tsteknik subst. ~en ORDLED: san-itets--tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 7. installationsteknik

  installationsteknik, det teknikområde som omfattar de tekniska installationer som måste finnas i byggnader för att ge det inomhusklimat och den tekniska betjäning människorna och verksamheten kräver.
 8. sanitets-

  sanitets- förled ORDLED: san-itets--
  Svensk ordbok