1. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.
 2. korrespondensteorin för sanning

  korrespondensteorin för sanning, filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om och endast om den stämmer överens med verkligheten.
 3. sanningsförsäkran

  sanningsförsäkran, den särskilda försäkran om att tala sanning som en part i ett tvistemål kan avlägga inför ett förhör som sker i bevissyfte.
 4. sanning

  sann`ing subst. ~en ~ar ORDLED: sann-ing-en
  Svensk ordbok
 5. analytisk sanning

  analytisk sanning, enligt Kants terminologi en sanning som beror på att predikatet redan ingår i subjektets begrepp.
 6. dubbel sanning

  dubbel sanning, beteckning från medeltiden för teorin att det finns två typer eller nivåer av sanning, en rationell eller filosofisk, som vi kan nå fram till av egen kraft (genom det mänskliga förnuftet), och en religiös, som vi når endast via den gudomliga uppenbarelsen.
 7. koherensteorin för sanning

  koherensteorin för sanning, filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om den tillhör det system av satser som ger den mest omfattande, sammanhängande redogörelsen för verkligheten.
 8. sanningsvärde

  sanningsvärde, gemensam benämning på sanning och falskhet, vilka i klassisk satslogik förutsätts vara de två möjliga värden som en sats kan anta; i flervärdig logik införs flera värden som en sats kan anta.
 9. Sanningens evangelium

  Sanningens evangelium, latin Evangelium veritatis, gnostisk skrift från andra århundradet, återfunnen 1945 bland de koptiska Nag Hammadiskrifterna.
 10. sanningsfunktion

  sanningsfunktion, funktion vars argument och värden båda är sanningsvärden.