1. Homo sapiens

  Homo sapiens, det vetenskapliga namnet på den anatomiskt moderna människan.
 2. människan

  människan är däggdjursarten Homo sapiens. Människan är ett djur, precis som hunden, gråsparven och husflugan.
 3. neandertalmänniskan

  neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, art i familjen hominider som levde för 400 000–30 000 år sedan i Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, södra Storbritannien, Spanien och norra delen av Mellanöstern.

 4. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.

 5. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 6. William Golding

  Golding, William, född 19 september 1911, död 19 juni 1993, brittisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1983.
 7. Homo floresiensis

  Homo floresiensis, småväxt, utdöd människoart som levde för mellan 95 000 och 12 000 år sedan.

 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. äkta människor

  äkta människor, Homo, släkte homininer med en enda nu levande art, den moderna människan ( Homo sapiens).
 10. Homo heidelbergensis

  Homo heidelbergensis,, art av släktet Homo som levde i Afrika, Europa och Asien från omkring 600 000 till 250 000–200 000 år sedan.