1. saponiner

  saponiner, en grupp växtglykosider som i skakade vattenlösningar ger ett långvarigt skum och som därför har använts i bl.a. hårtvättmedel.
 2. saponin

  saponi´n subst. ~et ~er ORDLED: sap-on-in-et
  Svensk ordbok
 3. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 4. hästkastanj

  hästkastanj, Aesculus hippocastanum, art i familjen kinesträdsväxter.
 5. adjuvans

  adjuvans, medicinsk term för något som förstärker verkan av en förebyggande eller behandlande åtgärd.
 6. giftiga växter

  giftiga växter, växter som på grund av sitt kemiska innehåll kan orsaka andra levande organismer, inklusive människa, mer eller mindre allvarlig skada vid t.ex. förtäring och hudkontakt.
 7. quinoa

  quinoa, kvinoa, mjölmålla, Chenopodium quinoa, art i familjen amarantväxter.

 8. getrams

  getrams, konung Salomos sigill, Polygonatum odoratum, art i familjen sparrisväxter.
 9. hästkastanjer

  hästkastanjer, Aesculus, släkte kinesträdsväxter med 23 arter i norra tempererade regionen.
 10. kvillajor

  kvillajor, Quillaja, släkte rosväxter med fyra arter ständigt gröna träd hemmahörande i tempererade Sydamerika.