1. sapp

  sapp subst. ~en ~er ORDLED: sapp-en
  Svensk ordbok
 2. sappör

  sappör, äldre benämning på ingenjörsoldat främst utbildad för befästningsarbeten, särskilt att anlägga sapper, löpgravar, för stormning av fästningar.
 3. Sappörbataljonen

  Sappörbataljonen, ingenjörförband som började uppsättas 1873 i Stockholm och 1875, då styrkan uppgick till ett kompani, flyttades till Karlsborg.
 4. Sapporo

  Sapporo är en stad i Japan och har 2 miljoner invånare.

 5. sappör

  sappö´r subst. ~en ~er ORDLED: sapp-ör-en
  Svensk ordbok
 6. Richard Sapper

  Sapper, Richard, 1932–2015, tysk industridesigner, verksam vid Marco Zanusos designkontor 1959–75, från 1970 också vid eget kontor i Stuttgart.
 7. Hoogezand-Sappemeer

  Hoogezand-Sappemeer, stad i nordöstra Nederländerna; för belägenhet se landskarta Nederländerna.
 8. Marco Zanuso

  Zanuso, Marco, 1916–2001, italiensk arkitekt, möbelformgivare och industridesigner.
 9. safir

  safir, vanligtvis blå ädelstensvariant av mineralet korund.