1. sappör

  sappör, äldre benämning på ingenjörsoldat främst utbildad för befästningsarbeten, särskilt att anlägga sapper, löpgravar, för stormning av fästningar.
 2. sappör

  sappö´r subst. ~en ~er ORDLED: sapp-ör-en
  Svensk ordbok
 3. Sappörbataljonen

  Sappörbataljonen, ingenjörförband som började uppsättas 1873 i Stockholm och 1875, då styrkan uppgick till ett kompani, flyttades till Karlsborg.
 4. främlingslegion

  främlingslegion, militärt förband med i huvudsak värvad, utländsk personal.
 5. ingenjörstrupper

  ingenjörstrupper, truppslag främst för förbindelsearbeten som bro-, färje- och vägbyggnad samt förstöringsarbeten som sprängning, blockering och minering.