1. saprofyt

  saprofyt, saprotrof, egentligen växt som livnär sig av dött organiskt material.
 2. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 3. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 4. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 5. basidsvampar

  basidsvampar, basidiesvampar, basidiomyceter, Basidiomycota, fylum svampar som omfattar ca 32 000 kända arter.
 6. streptokocker

  streptokocker, Streptococcus, ett artrikt släkte bakterier som omfattar såväl viktiga sjukdomsalstrare som oskadliga saprofyter.
 7. saprofag

  saprofag, organism som livnär sig av dött organiskt material.
 8. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 9. opportunist

  opportunist, inom medicinsk mikrobiologi mikroorganism som normalt är en harmlös saprofyt (t.ex. i munhålan eller tarmkanalen) men som kan ge upphov till sjukdom vid speciella förhållanden, vanligen på grund av att bärarens immunsystem sviktar.
 10. saprofyt

  saprofyt, i medicinska sammanhang en bakterie eller annan mikroorganism som lever i fredlig samexistens med sin värd utan att angripa dess levande vävnader.