1. sari

  sari, kvinnoplagg i indisk dräkt, bestående av ett ca 1 m brett och 4–7 m långt tyg som viras runt kroppen.
 2. sari

  sa´ri subst. ~n, ~er el. ~s ORDLED: sar-in
  Svensk ordbok
 3. Sariwon

  Sariwon, stad i södra Nordkorea; för belägenhet se landskarta Nordkorea.
 4. sarin

  sarin, isopropylmetylfluorofosfonat, lättflyktig nervgas, dvs. en form av kemiska stridsmedel, som ingår i de amerikanska och ryska C-vapenarsenalerna.
 5. Esa Sariola

  Sariola, Esa, född 1951, finsk författare.
 6. Raymond Sarif Easmon

  Easmon, Raymond Sarif, 1913–97, sierraleonsk författare.
 7. svepkläder

  svepkläder, övergripande benämning på kläder av avpassade men otillskurna tygstycken, vilka lindas, draperas, sveps eller knyts runt kroppen.
 8. Surrey

  Surrey, ceremoniellt grevskap i sydöstra England, Storbritannien; 1 663 km2, 1,2 miljoner invånare (2014).

 9. Hyrkanien

  Hyrkanien, antik benämning på området mellan Elburz och Kaspiska havets sydöstra kust.

 10. Henry Howard Surrey

  Surrey, Henry Howard, Earl of Surrey (Lord Surrey), född ca 1517, död 1547, engelsk författare.