1. SAS

  SAS, egentligen SAS AB, SAS Group, tidigare Scandinavian Airlines System, Nordens största flygbolagskoncern med huvudkontor i Stockholm och med Köpenhamn (Kastrup), Stockholm (Arlanda) och Oslo (Gardermoen) som hemmabaser för respektive lands nationella och internationella flygtrafik.
 2. SAS

 3. SAS

  SAS, small-angle scattering, sammanfattande benämning på experimentella metoder för strukturstudier av stora molekyler eller mikroskopiska partiklar i kondenserad materia genom registrering av den strålning som sprids i ett litet vinkelområde nära en infallande stråle.
 4. SAS Sverige AB

  SAS Sverige AB, svensk delägare i flygföretaget SAS fram till 2001 då företaget fusionerades med de danska och norska delägarna och bildade SAS AB.
 5. SAS Danmark A/S

  SAS Danmark A/S, dansk delägare i flygföretaget SAS fram till 2001 då företaget fusionerades med de svenska och norska delägarna och bildade SAS AB.
 6. SAS Norge ASA

  SAS Norge ASA, norsk delägare i flygföretaget SAS fram till 2001 då företaget fusionerades med de svenska och danska delägarna och bildade SAS AB.
 7. sassolin

  sassolin, sassolit, pärlemorglänsande mineral med sammansättningen H 3BO 3, dvs. borsyra i fast form.
 8. Sasakawapriset

  Sasakawapriset , egentligen UNEP Sasakawa Environment Prize, miljöpris instiftat 1982 genom en donation av japanen Ryoichi Sasakawa (1899–1995).
 9. Sasstown

  Sasstown, stad i sydöstra Liberia; för belägenhet se landskarta Liberia.
 10. sasana

  sasana , śāsana (sanskrit, egentligen ’dekret’, ’meddelande’), lära, i formen buddhaśāsana den buddhistiska läran (såväl innehållsligt som formellt) samt det buddhistiska samfundet.