1. SAS

  SAS, egentligen SAS AB, SAS Group, tidigare Scandinavian Airlines System, Nordens största flygbolagskoncern med huvudkontor i Stockholm och med Köpenhamn (Kastrup), Stockholm (Arlanda) och Oslo (Gardermoen) som hemmabaser för respektive lands nationella och internationella flygtrafik.
 2. SAS

 3. SAS

  SAS, small-angle scattering, sammanfattande benämning på experimentella metoder för strukturstudier av stora molekyler eller mikroskopiska partiklar i kondenserad materia genom registrering av den strålning som sprids i ett litet vinkelområde nära en infallande stråle.
 4. Sasquatch

  Sasquatch, även kallad Bigfoot, en mytisk gestalt från nordvästra Nordamerika.
 5. sasaniderna

  sasaniderna, persisk dynasti som härskade i Iran 226–651 e.Kr.
 6. sashimi

  sashimi, japansk maträtt av rå fisk eller rått kött.
 7. sassafras

  sassafras, Sassafras officinale, art i familjen lagerväxter.

 8. SAS Sverige AB

  SAS Sverige AB, svensk delägare i flygföretaget SAS fram till 2001 då företaget fusionerades med de danska och norska delägarna och bildade SAS AB.
 9. SAS Danmark A/S

  SAS Danmark A/S, dansk delägare i flygföretaget SAS fram till 2001 då företaget fusionerades med de svenska och norska delägarna och bildade SAS AB.
 10. SAS Norge ASA

  SAS Norge ASA, norsk delägare i flygföretaget SAS fram till 2001 då företaget fusionerades med de svenska och danska delägarna och bildade SAS AB.