1. Church of Satan

  Church of Satan, satanistisk rörelse grundad 1966 i San Francisco, USA, av Anton Szandor LaVey.
 2. Satan

  Satan är ett namn på djävulen, alltså en varelse som sägs stå för allt det onda.
 3. satansapor

  satansapor, Chiropotes , släkte cebusliknande brednäsor med två arter i tropiska Sydamerika: sydamerikansk ( C. satanas) respektive vitnosad satansapa ( C. albinasus).
 4. satanism

  satanism innebär att dyrka djävulen och det onda.
 5. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.
 6. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 7. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 8. John Milton

  Milton, John, född 9 december 1608, död 8 november 1674, engelsk diktare och publicist.
 9. djävul

  djävul, i kristendomen benämning på den onda makt som är Guds motståndare i världen (jämför dualism).
 10. satansfunder

  sa`tansfunder subst., plur. ORDLED: sat-ans--fund-er
  Svensk ordbok