1. satslära

  satslära, detsamma som syntax.
 2. satslära

  satslära, sammanfattande musikterm för harmonilära och kontrapunkt.
 3. satslära

  sat`slära subst. ~n ORDLED: sats--lär-an
  Svensk ordbok
 4. syntax

  syntax, satslära, den del av grammatiken som handlar om hur ord eller böjningsformer av ord fogas samman till ordgrupper (fraser) och satser (och meningar).
 5. grammatik

  grammatik är läran om hur språket är uppbyggt.
 6. harmonilära

  harmonilära, läran om harmonik.
 7. tvärstånd

  tvärstånd, musikterm för den stämföringstekniskt ”falska relation” som uppstår när en ton och dess efterföljande kromatiska förändring ligger i olika stämmor, t.ex. fallande e–c i överstämman mot stigande c–ess i understämman.
 8. Hans Eklund

  Eklund, Hans, 1927–99, tonsättare och pedagog.
 9. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Canada, Finland och Sverige.
 10. syntax

  syntax´ subst. ~en ~er ORDLED: syn-tax-en
  Svensk ordbok