1. scalare

  scalare, Pterophyllum scalare, art i fiskfamiljen cichlider.
 2. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 3. Scala

  Scala, objektfunktionellt programspråk för datorer anpassat för både objektorientering och funktionell prorgrammering, skapat och utvecklat av Martin Odersky (född 1958).
 4. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 5. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator.
 6. skala

  skala, mått på förminskning eller förstoring av verkligheten vid avbildning, t.ex. på en karta.
 7. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 8. Scala

  Scala, La Scala, egentligen Teatro alla Scala, operahus i Milano.
 9. scala

  scala, anatomisk benämning på trappformig struktur, t.ex. scala tympani och scala vestibuli, nedre och övre trappan i innerörats bensnäcka.
 10. runda fönstret

  runda fönstret, fenestra rotunda , fenestra cochleae, öppning mellan trumhålan och innerörats nedre benkanal ( scala tympani) i snäckan ( cochlea).