1. scanner

  scanner, apparat för överföring av film till video eller digitalt format.
 2. scanner

  scanner, se skanner.
 3. scanner

  scanner se skanner
  Svensk ordbok
 4. scanna

  scanna se skanna
  Svensk ordbok
 5. skanner

  skanner, scanner, apparat för elektronisk avläsning av bilders och texters grafiska egenskaper (form, tonvärden etc.) för vidare överföring till datorminne eller tryckfilm.
 6. färgseparation

  färgseparation, inom reprotekniken uppdelning av färgerna i en färgbild som skall tryckas.
 7. Richard Linklater

  Linklater, Richard, född 1960, amerikansk filmregissör och manusförfattare.

 8. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.
 9. startsladd

  startsladd, filmremsa av några meters längd som innehåller startruta, nedräkning till första bild m.m.
 10. avsökare

  avsökare (engelska scanner), anordning i datasystem vilken systematiskt avsöker en bild, ett mönster eller ett tredimensionellt objekt och ger en analog eller digital signal som beskriver det avsökta föremålet.