1. kartografi

  kartografi, konstart, vetenskap och hantverk med kartan som uttrycksform.
 2. CT-scanning

  CT-scanning, se datortomografi.
 3. omvärldsanalys

  omvärldsanalys, sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna förändras (se även omvärldsbevakning).
 4. termokemi

  termokemi, den del av termodynamiken som behandlar värmeutbytet vid kemiska processer.
 5. scanning-elektronmikroskop

  scanning-elektronmikroskop, detsamma som svepelektronmikroskop, se elektronmikroskop.
 6. scanning

  scanning se skanning
  Svensk ordbok
 7. scanning laser ophthalmoscopy

  scanning laser ophthalmoscopy, SLO, en metod att undersöka ögonbottnen.
 8. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.
 9. SAM

  SAM (engelska scanning Auger microscope), elektronmikroskop där man utnyttjar från provet utsända Auger-elektroner.
 10. maskininlärning

  maskininlärning, inom datavetenskapen studiet av algoritmer för datorinlärning baserat på stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och prognoser.