1. CT-scanning

  CT-scanning, se datortomografi.
 2. termokemi

  termokemi, den del av termodynamiken som behandlar värmeutbytet vid kemiska processer.
 3. kartografi

  kartografi, konstart, vetenskap och hantverk med kartan som uttrycksform.
 4. scanning laser ophthalmoscopy

  scanning laser ophthalmoscopy, SLO, en metod att undersöka ögonbottnen.
 5. omvärldsanalys

  omvärldsanalys, sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna förändras (se även omvärldsbevakning).
 6. scanning-elektronmikroskop

  scanning-elektronmikroskop, detsamma som svepelektronmikroskop, se elektronmikroskop.
 7. scanning

  scanning se skanning
  Svensk ordbok
 8. SAM

  SAM (engelska scanning Auger microscope), elektronmikroskop där man utnyttjar från provet utsända Auger-elektroner.
 9. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.
 10. maskininlärning

  maskininlärning, inom datavetenskapen studiet av algoritmer för datorinlärning baserat på stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och prognoser.