1. scen

  scen, den spelyta som tillsammans med åskådarplatserna (salongen) utgör teaterbyggnadens fysiska kärna.
 2. scen

  scen, avgränsad enhet inom ett drama.
 3. scenario

  scenario, inom framtidsforskningen en systematisk beskrivning av en möjlig framtida situation och av en tänkbar utveckling från dagens tillstånd fram till den beskrivna situationen.
 4. scenografi

  scenografi, med nutida språkbruk term för teaterdekor och rekvisita, dvs. det som tidigare benämndes sceneri.
 5. sceneri

  sceneri, teaterterm som i dag avser aktörernas förflyttningar på scenen.
 6. scenteknik

  scenteknik, all den utrustning som behövs för att en teaterscen skall kunna fungera ändamålsenligt.
 7. scenbelysning

  scenbelysning, belysning på teaterscenen, se ljussättning.
 8. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 9. scen

  scen [se´n] subst. ~en ~er ORDLED: scen-en
  Svensk ordbok
 10. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.