1. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 2. Schlieffenplanen

  Schlieffenplanen [ʃli:fən-], tyska generalstabens operationsplan 1914, benämnd efter Alfred von Schlieffen.
 3. schibbolet

  schibbolet, shibboleth, språkvetenskaplig term med bibliskt ursprung.
 4. schizofreni

  schizofreni, psykiskt syndrom med minst två symtom inom gruppen positiva symtom (hallucinationer, vanföreställningar eller tankestörningar) samt funktionsnedsättning.
 5. Schengensamarbetet

  Schengensamarbetet, sammanfattande benämning på bl.a. det s.k. Schengenavtalet och den s.k. Schengenkonventionen.

 6. schimpanser

  schimpanser, Pan, släkte människoapor i familjen hominider med två arter: schimpans ( Pan troglodytes) och dvärgschimpans (bonobo, Pan paniscus).
 7. schimpans

  schimpans, Pan troglodytes, art i familjen hominider.
 8. schamanism

  schamanism, det sociala, rituella och religiösa komplex som utbildats kring schamanen.
 9. schack

  schack, spel för vanligen två personer på ett kvadratiskt bräde, med 32 pjäser, 16 vita och 16 svarta.
 10. Schwannceller

  Schwannceller, gliacelltyp som producerar myelin och bildar ett isolerande hölje, axonskida, genom att vira sig flera varv kring nervtrådar i perifera nervsystemet.