1. lägga ner

  lägga ne´r el. lägga ne´d verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: nerläggande, nerläggning; nerläggelse (till 2), nedläggande, nedläggning; nedläggelse (till 2)
  Svensk ordbok
 2. nerv

  nerv, i allmänt språkbruk benämning på ledningssträng i växtblad, se bladnerv och ledningsvävnad.
 3. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 4. nervsystem

  nervsystem, organsystem som samordnar sinnesintryck och beteende i relation till omgivningen.
 5. nere

  1ne`re adv.
  Svensk ordbok
 6. nervig

  ner`vig adj. ~t ORDLED: nerv-ig
  Svensk ordbok
 7. nerv

  nerv subst. ~en ~er [ner´v-] ORDLED: nerv-en
  Svensk ordbok
 8. nervös

  nervö´s adj. ~t ORDLED: nerv-ös
  Svensk ordbok
 9. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.
 10. förmultning

  förmultning, sammanfattande benämning på de processer som sker när organiskt material bryts ner under syretillträde.