1. se ut

  se u´t verb såg sett, pres. ser SUBST.: utseende
  Svensk ordbok
 2. ut

  ut, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den lägsta tonen i respektive
 3. UT

  UT se universaltid
  Svensk ordbok
 4. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 5. in–ut-enhet

  in–ut-enhet, engelska input–output unit, samlingsnamn på anordningar som överför information från en människa eller process till en dator ( inenheter) eller vice versa ( utenheter).
 6. se upp

  se upp´ verb såg sett, pres. ser
  Svensk ordbok
 7. bre ut

  bre ut se breda ut
  Svensk ordbok
 8. läsa ut

  läsa u´t verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: utläsande, utläsning
  Svensk ordbok
 9. slå ut

  slå u´t verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: utslående (till 1--6), utslagning (till 1--6); utslag (till 7)
  Svensk ordbok
 10. komma ut

  komma u´t verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: utkommande
  Svensk ordbok