1. sed

  sed är ungefär detsamma som vana eller tradition.
 2. sediment

  sediment, sedimentär jordart, inom geologin en lös avlagring som bildats på jordytan och som innan den avsatts transporterats i vatten, luft eller is.
 3. sedvanerätt

  sedvanerätt, oskriven rätt, sammanfattande benämning för sådana regler som grundas på sedvänja och som inte kommit till uttryck i skrivna regler men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
 4. sedimentation

  sedimentation, sedimentering, metod eller teknik för avskiljande av i vätska uppslammade partiklar.
 5. sedvänja

  sedvänja, allmän vana eller tradition som inte är formulerad i lagtext, t.ex. hur man bör klä sig.
 6. god sed

  god sed, rättsligt begrepp som i vissa sammanhang används med, eller undantagsvis utan, stöd av skriven lag för att precisera normer inom en yrkeskategori eller inom samhället mer allmänt, och som representerar en viss yrkesetisk eller allmänt moralisk nivå.
 7. sedimentation

  sedimentation, sedimentering, rörelse hos partiklar i en gas eller vätska som uppstår efter inverkan av t.ex. gravitation, centrifugering, magnetism eller elektricitet.
 8. sedimentering

  sedimentering, detsamma som sedimentation.
 9. sedimentära bergarter

  sedimentära bergarter, sedimentbergarter, bergarter som bildats genom att partiklar som transporterats i vatten eller luft har sedimenterat och därefter cementerats samman genom utfällningar i porerna; även bergarter som bildats på kemisk, biokemisk eller organisk väg genom anrikning eller utfällning.
 10. sedermåltid

  sedermåltid, judisk påskceremoni, se påsk (Den judiska påsken).