1. sed

  sed är ungefär detsamma som vana eller tradition.
 2. sedimentation

  sedimentation, sedimentering, metod eller teknik för avskiljande av i vätska uppslammade partiklar.
 3. sediment

  sediment, sedimentär jordart, inom geologin en lös avlagring som bildats på jordytan och som innan den avsatts transporterats i vatten, luft eller is.
 4. sedimentation

  sedimentation, sedimentering, rörelse hos partiklar i en gas eller vätska som uppstår efter inverkan av t.ex. gravitation, centrifugering, magnetism eller elektricitet.
 5. sedimentering

  sedimentering, detsamma som sedimentation.
 6. sedlighetsdebatten

  sedlighetsdebatten, litterär fejd i Norden under 1880-talet.
 7. sedvanerätt

  sedvanerätt, oskriven rätt, sammanfattande benämning för sådana regler som grundas på sedvänja och som inte kommit till uttryck i skrivna regler men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
 8. sedimentära bergarter

  sedimentära bergarter, sedimentbergarter, bergarter som bildats genom att partiklar som transporterats i vatten eller luft har sedimenterat och därefter cementerats samman genom utfällningar i porerna; även bergarter som bildats på kemisk, biokemisk eller organisk väg genom anrikning eller utfällning.
 9. sedimenteringsbassäng

  sedimenteringsbassäng, anordning i reningsverk eller vattenverk för avskiljning av fasta partiklar och kemiska utfällningar i avloppsvatten.
 10. sedermåltid

  sedermåltid, judisk påskceremoni, se påsk (Den judiska påsken).