1. segregation

  segregation, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper.
 2. SEG

  SEG, Society of Exploration Geophysicists , amerikansk förening för främjande av geofysik, särskilt med anknytning till prospektering.
 3. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.
 4. segelbåt

  segelbåt, båt som huvudsakligen framdrivs med hjälp av segel.
 5. Segebro

  Segebro, arkeologisk fyndplats omedelbart norr om Malmö.
 6. segel

  segel, uppspänd duk, använd framför allt i segelfartyg och segelbåtar, vilken fångar vinden och driver farkosten framåt.
 7. seg

  seg adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. seghet

  seghet, som teknisk term ett materials förmåga att ta upp last utan att sprickor tillväxer och leder till brott.
 9. segelklaffar

  segelklaffar, klaffar mellan hjärtats förmak och kamrar.
 10. segmentering

  segmentering, inom marknadsföringen benämning på uppdelning av marknader och/eller målgrupper i undergrupper, segment, som skiljer sig åt i fråga om t.ex. köpbeteende.