1. Lobo

  Lobo, kanadensisk äppelsort (dessertäpple) som uppstod i slutet av 1800-talet och kom till Sverige omkring 1930.
 2. Bisolvon

  Bisolvon ®, handelsnamn på bromhexin, ett läkemedel som används mot segt slem i luftvägarna.
 3. omslagstemperatur

  omslagstemperatur, i materialtekniken temperaturen i övergångsområdet från segt till sprött tillstånd vid avkylning av material, t.ex. stål.
 4. kinapapper

  kinapapper, mycket tunt och segt handgjort papper som används för provtryck av kopparstick eller för avtryck av reliefer, t.ex. ostindiska stenreliefer.
 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. bromhexin

  bromhexin, läkemedel använt mot segt slem i luftvägarna.
 7. slemlösande medel

  slemlösande medel, mukolytikum, läkemedel som avses göra slem i luftvägarna mindre segt och därmed lättare att hosta upp (expektorera).
 8. duktilt brott

  duktilt brott, segt brott , typ av brott i material där stora plastiska deformationer förekommer.
 9. gulmognad

  gulmognad, stadium efter mjölkmognad hos sädeskärnan, varvid klorofyllet vanligen försvunnit från plantorna så att dessa gulnat.
 10. blockband

  blockband, enkel inbindning som används främst för stora utgåvor, exempelvis kataloger.