1. sekret

  sekret, produkt som bildas i och avges från en cell eller körtel.
 2. sekretion

  sekretion, frisättning av sekret från en cell eller en körtel.
 3. sekretess

  sekretess, hemlighållande, undantag från offentlighet.
 4. sekretin

  sekretin, ett peptidhormon som bildas i tunntarmens endokrina celler och som har en viktig funktion i matspjälkningen.
 5. sekreta utskottet

  sekreta utskottet, riksdagsutskott som hade sitt ursprung i 1627 års riksdag och upphörde 1772; benämningen är känd från 1660-talet.
 6. sekret

  sekret, äldre benämning på ett mindre sigill, avsett till besegling av skrivelser av hemlig eller förtrolig karaktär och ofta använt som kontrasigill.
 7. sekretorisk

  sekretorisk, som avser sekretion.
 8. sekretionsfas

  sekretionsfas, fas i menstruationscykeln som livmoderslemhinnan genomgår till följd av hormonstimulering från äggstockarna.
 9. sekretär

  sekretär, skriv- och förvaringsmöbel på höga ben och med snedställd eller vertikal fällklaff, ibland rullklaff, samt innanför klaffen en fack- och lådinredd hurts.
 10. sekretessmarkering

  sekretessmarkering, anteckning eller annan markering som anger att innehållet i en handling omfattas av sekretess. Se även se även skyddad personuppgift och hemligstämpling.