1. sekret

  sekret, produkt som bildas i och avges från en cell eller körtel.
 2. sekretess

  sekretess, hemlighållande, undantag från offentlighet.
 3. sekretion

  sekretion, frisättning av sekret från en cell eller en körtel.
 4. sekretorisk

  sekretorisk, som avser sekretion.
 5. sekret

  sekret, äldre benämning på ett mindre sigill, avsett till besegling av skrivelser av hemlig eller förtrolig karaktär och ofta använt som kontrasigill.
 6. sekretin

  sekretin, ett peptidhormon som bildas i tunntarmens endokrina celler och som har en viktig funktion i matspjälkningen.
 7. sekretionsfas

  sekretionsfas, fas i menstruationscykeln som livmoderslemhinnan genomgår till följd av hormonstimulering från äggstockarna.
 8. sekretär

  sekretär, skriv- och förvaringsmöbel på höga ben och med snedställd eller vertikal fällklaff, ibland rullklaff, samt innanför klaffen en fack- och lådinredd hurts.
 9. sekret

  1sekre´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: se-kret-et
  Svensk ordbok
 10. sekret

  2sekre´t adj., neutr. ~ ORDLED: se-kret
  Svensk ordbok