1. sekretion

  sekretion, frisättning av sekret från en cell eller en körtel.
 2. sekretion

  sekretion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: se-kret-ion-en
  Svensk ordbok
 3. inre sekretion

  inre sekretion, term för insöndring av hormoner från endokrina organ direkt till blodet.
 4. sekretionsfas

  sekretionsfas, fas i menstruationscykeln som livmoderslemhinnan genomgår till följd av hormonstimulering från äggstockarna.
 5. sekretionsrubbning

  sekretionsrubbning [-ʃo`ns-] subst. ~en ~ar ORDLED: se-kret-ions--rubb-ning-en
  Svensk ordbok
 6. sekretorisk

  sekretorisk, som avser sekretion.
 7. antisekretorisk

  antisekretorisk, motverkande utsöndring (sekretion) från körtlar i hud och slemhinnor.
 8. sekret

  sekret, produkt som bildas i och avges från en cell eller körtel.
 9. leukorré

  leukorré, av leuko- och grekiska rhoia ’flöde’, ’flytning’), vitaktig flytning från slidan.
 10. jodism

  jodism, tillstånd som kan uppstå vid längre tids tillförsel av jodid, en numera ovanlig behandlingsform.