1. sektor

  sektor, i matematiken en yta som begränsas av två skärande räta linjer och ev. en kurva.
 2. offentlig sektor

  offentlig sektor, se offentliga sektorn.
 3. privat sektor

  privat sektor, detsamma som den privata sektorn.
 4. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.
 5. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 6. sektor

  sek`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: sekt-or-er
  Svensk ordbok
 7. privata sektorn

  privata sektorn, privat sektor, sammanfattande benämning på verksamheten inom det privata näringslivet med dess skiftande företagsformer, dvs. inom företag som inte tillhör stat, kommun eller landsting.
 8. sektor-scan

  sektor-scan, B-scan , metod vid medicinsk ultraljudsundersökning.
 9. agroindustriell sektor

  agroindustriell sektor, samhällssektor omfattande industriell hantering och beredning av jordbruks- och trädgårdsprodukter samt handel med sådana; t.ex. kvarn-, mejeri- och konserveringsindustri.
 10. svart sektor

  svart sektor, marknadssektor där man genom skatteundandragande och andra aktiviteter medvetet eller omedvetet skaffar sig ett olagligt ekonomiskt utbyte.