1. magkänsla

  magkänsla, upplevelse av omedelbar övertygelse, som inte är resultatet av medvetna resonemang eller rationell kalkyl.
 2. ljusadaptation

  ljusadaptation, minskning av ögats ljuskänslighet som en anpassning till ökad belysning.
 3. övergång

  ö`vergång subst. ~en ~ar ORDLED: över--gång-en
  Svensk ordbok
 4. sekund

  sekun´d subst. ~en ~er ORDLED: sekund-en
  Svensk ordbok