1. sekvens

  sekvens, följd av sammanhörande företeelser av något slag; inom biokemi och biologi ordningsföljden av delkomponenter i makromolekyler, framför allt DNA, RNA och proteiner.
 2. sekvens

  sekvens, följd av sammanhörande företeelser av något slag; inom filmkonsten en rad filmscener som utspelas i tidsmässig kontinuitet och avslutas med ett tidsklipp.
 3. sekvens

  sekvens, följd av sammanhörande företeelser av något slag; inom musiken en i förskjutet tonhöjdsläge upprepad musikalisk figur.
 4. sekvensbestämning

  sekvensbestämning, sekvensering , sekvenering, DNA-sekvensning, bestämning av basparens ordningsföljd i DNA.
 5. sekvensstyrning

  sekvensstyrning, styrning av tekniska förlopp så att olika delmoment sker i en förutbestämd ordning.
 6. sekvens

  sekvens, följd av sammanhörande företeelser av något slag; inom den religiösa musiken en medeltida liturgisk sånggenre med poetiska texter som sjöngs omedelbart före evangeliet i mässan vid vissa kyrkliga högtider.
 7. sekvens

  sekven´s subst. ~en ~er ORDLED: sekv-ens-en
  Svensk ordbok
 8. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 9. sekvensventil

  sekvensventil, tryckstyrd ventil som öppnas då ett inställt tryck uppnås uppströms ventilen.
 10. sekvensnät

  sekvensnät, digital krets med minnesförmåga.