1. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 2. selektion

  selektion, urval, inom biologin detsamma som naturligt urval.
 3. selektionstryck

  selektionstryck, dels den inverkan som omvärldsfaktorer har på en population och som leder till naturligt urval, dels det naturliga urvalets intensitet, mätt t.ex. som förändring i en populations genfrekvenser från en generation till en annan.
 4. sel

  sel, lugnt eller svagt strömmande vatten mellan forsar i en älv.
 5. sexuell selektion

  sexuell selektion, könsurval, olika individers olika fortplantningsframgång beroende på deras tillgång till könspartner.
 6. selen

  selen, icke-metalliskt grundämne hörande till syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken Se.
 7. selektivitet

  selektivitet, inom kemin förhållandet att ett reagens kan reagera på olika sätt med en molekyl, vilket proportionerna mellan olika produkter från en syntesreaktion visar.
 8. K-selektion

  K-selektion, evolutionsbiologisk term för selektion av sådana egenskaper som gynnar en individs förmåga att överföra relativt många avkomlingar till nästa generation i en population som stabilt befinner sig nära miljöns ekologiska bärförmåga (betecknad K).
 9. selektiv

  selektiv (ytterst av latin seligo ’välja ut’), om person, apparat eller metod: som kan välja ut (det som är viktigt i ett visst sammanhang), urvals-.
 10. seloter

  seloter, ivrare, i vidare bemärkelse en judisk fromhetsrörelse under första århundradet e.Kr. som ivrade för att Guds lag, Tora, skulle lydas av hela det judiska folket.