1. semikolon

  semikolon, skiljetecken (med beteckningen ;) som, omväxlande med punkt, används mellan fullständiga meningar som hör nära samman innehållsligt.
 2. semikolon

  semikolon [se`- el. -ko´-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: semi--kol-on-et
  Svensk ordbok
 3. skiljetecken

  skiljetecken, interpunktionstecken , skrivtecken som markerar gränser för i första hand meningar och satser eller satsdelar i en text och därigenom ger hållpunkter för läsningen.
 4. syntax

  syntax, inom datavetenskapen regler för programkonstruktioner och uttryck i ett programspråk.

 5. komma

  komma, ett skiljetecken (,) som markerar en mindre utpräglad gräns än vad punkt och semikolon gör.
 6. Axel Liffner

  Liffner, Axel, 1919–94, författare och litteraturkritiker, redaktör för tidskriften Utsikt 1948–50, kulturskribent i Aftonbladet 1950–84.
 7. frågetecken

  frågetecken, skiljetecken med formen ? som avslutar en direkt fråga.
 8. Lars-Gunnar Bodin

  Bodin, Lars-Gunnar, född 1935, tonsättare och bildkonstnär.
 9. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.