1. sena

  sena, tendo, bindvävsstruktur, vanligen långsträckt med rundad tvärsnittsyta, som förbinder muskel med skelettstruktur och överför sammandragning (kontraktion) av muskeln till skelettdelen.
 2. senap

  senap, gemensamt namn på flera arter korsblommiga växter vilkas frön används till kryddan senap.

 3. senat

  senat, ett av de centrala statsorganen i antikens Rom.
 4. senat

  senat är en av de två delarna av parlamentet eller folkförsamlingen i vissa länder. 

 5. sena

  sena, cisena, chisena, bantuspråk (zon N), med ca 1 miljon talare i Malawi och Moçambique.
 6. senapsgas

  senapsgas, bis(2-kloretyl)sulfid, svårflyktigt hud- och vävnadsskadande ämne med användning som kemiskt vapen.
 7. senapskål

  senapskål, rucola, Eruca sativa (synonym E. vesicaria), art i familjen korsblommiga växter.
 8. senarelärare

  senarelärare, benämning på lärare i grundskolans årskurs 7–9, gymnasieskola eller vuxenutbildning.
 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. senat

  senat, i Ryssland och Finland före 1917 en ämbetsmyndighet som hade hand om både dömande och administrativa uppgifter, i Finland närmast motsvarande en regering.