1. sensor

  sensor, anordning som känner av absolutvärdet eller ändringen av en fysikalisk storhet som tryck, temperatur, flödeshastighet eller pH-värde eller intensiteten för ljus, ljud eller radiovågor och omvandlar informationen till en form som lämpar sig för ett datainsamlande system.
 2. sensoriska funktioner

  sensoriska funktioner, de olika typer av information som kroppens olika sinnesorgan förmedlar till nervsystemet för bearbetning.
 3. sensorisk deprivation

  sensorisk deprivation, situation med starkt reducerat inflöde av stimulering.
 4. sensorisk

  sensorisk, som har att göra med kroppens sinnesorgan och mottagandet i hjärnan av impulser från dessa.
 5. sensorisk filtrering

  sensorisk filtrering är att man inte blir medveten om vissa sinnesintryck.
 6. sensoriskt minne

  sensoriskt minne, samlingsnamn för mycket kortvariga minnen med specialisering för varje sinnesmodalitet, t.ex. ekominnet och ikonminnet för hörsel- respektive synsystemen.
 7. sensorisk analys

  sensorisk analys, metodsystem för bestämning av sensoriska egenskaper (estetisk kvalitet) hos t.ex. livsmedel, kosmetika eller förpackningsmaterial.
 8. optisk fiber-sensor

  optisk fiber-sensor, anordning där ljustransmission i optiska fibrer utnyttjas för mätändamål.
 9. sensorik

  sensorik, sammanfattande benämning på processer som ger upphov till eller påverkar sinnesförnimmelser (sensationer) och tillhörande varseblivningar (perceptioner).

 10. sensorimotoriska stadiet

  sensorimotoriska stadiet, sensomotoriska stadiet, det första stadiet i Piagets stadieteori om intelligensens utveckling.