1. sentens

  sentens, kärnfullt formulerat tänkespråk, tänkvärt yttrande, grundsats, ofta med sedelärande innebörd.
 2. Senta

  Senta, Zenta (ungerska), stad i Serbien.
 3. Sentosa

  Sentosa, ö i södra Singapore; för belägenhet se landskarta Singapore.
 4. Sentinum

  Sentinum, forntida stad nära nuvarande Sassoferrato i Umbrien, Italien.
 5. Senterpartiet

  Senterpartiet, norskt politiskt parti, grundat 1920 med namnet Bondepartiet (nuvarande namn sedan 1959).

 6. sentens

  senten´s subst. ~en ~er ORDLED: sent-ens-en
  Svensk ordbok
 7. sententiös

  sententiös [-en(t)siö´s] el. sentensiös [-ensiö´s] adj. ~t ORDLED: sent-enti-ös, sent-ensi-ös
  Svensk ordbok
 8. sentera

  sentera [saŋte´- el. sente´-] verb ~de ~t ORDLED: sent-er-ar SUBST.: senterande
  Svensk ordbok
 9. sentiment

  sentimen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: senti-ment-et
  Svensk ordbok
 10. sentimentalitet

  sentimentalite´t subst. ~en ORDLED: senti-ment-al-itet-en
  Svensk ordbok