1. separat

  2separa´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: se-par-at-et
  Svensk ordbok
 2. separat

  1separa´t adj., neutr. ~ ORDLED: se-par-at
  Svensk ordbok
 3. separat system

  separat system, inom avloppstekniken avledning av dagvatten, t.ex. genom diken eller särskilda dagvattenledningar, så att det inte blandas med spillvatten.
 4. separatclearance

  separatclearance (av separat, se separat system, och clearance), metod att bestämma hur effektivt njurarna var för sig avlägsnar ett speciellt ämne från blodet.
 5. separatism

  separatism, strävan efter frigörelse ur statsbildning för ett geografiskt område med i allmänhet etniska, språkliga, kulturella eller ekonomiska särdrag.
 6. separationsångest

  separationsångest, vanligen barns skräck för att förlora den som vårdar dem, oftast modern.
 7. separationsrätt

  separationsrätt, rätt för en ägare till egendom som finns i annans besittning att ta undan egendomen för att skydda den mot anspråk från besittarens fordringsägare vid konkurs eller utmätning.
 8. separationsmetoder

  separationsmetoder, sätt att särskilja komponenterna i en blandning av ämnen, t.ex. genom filtrering eller sedimentation.
 9. separation

  separation (latin separatio ’särskiljande’, ’avsöndring’, av separo ’särskilja’, ’avsöndra’), separering, som term i tekniken dels särskiljande av beståndsdelar i en gasblandning, vätska, uppslamning eller mekanisk blandning, dels kollektiv benämning på ett stort antal enhetsoperationer som på något sätt isolerar olika komponenter i en blandning.
 10. separationsenergi

  separationsenergi, bindningsenergi , energi som krävs för att lossgöra en nukleon bunden i atomkärnan.