1. separera

  separe´ra verb ~de ~t ORDLED: se-par-er-ar SUBST.: separerande, separering; separation
  Svensk ordbok
 2. oktav

  oktav är inom musiken ett intervall mellan två toner, alltså ett bestämt avstånd.

 3. Apolloprojektet

  Apolloprojektet, amerikanskt rymdprojekt 1961–72 med syfte att landsätta människor på månen.
 4. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 5. replikation

  replikation är när en DNA-molekyl kopieras så att det bildas en ny likadan.
 6. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 7. vinkelupplösning

  vinkelupplösning, den minsta vinkel mellan två objekt, t.ex. stjärnor, som fordras för att de skall ses separerade i ett astronomiskt instrument.
 8. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 9. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 10. Island

  Island, stat i Nordatlanten.