1. SER

 2. serin

  serin, Ser, S, en av de 20 vanliga aminosyrorna i proteiner.
 3. serber

  serber, invånare i Serbien eller de sydslaver som, oavsett nationalitet, talar serbiska.

 4. serumbehandling

  serumbehandling, behandling med serum från en annan människa eller från ett djur som motgift till en giftig substans som kommit in i kroppen, t.ex. vid ormbett.
 5. seralj

  seralj, i länder tillhörande det osmanska riket benämning på regeringsbyggnad, framför allt palats.
 6. Seram

  Seram, ö i ögruppen Moluckerna, Indonesien; 17 148 km 2.
 7. Serubbabel

  Serubbabel, en av de från Babylonien till hemlandet återvändande judarna på 530-talet f.Kr.
 8. servis

  servis, en uppsättning föremål med gemensam form och dekor, till exempel en matservis, en glasservis eller en tvättservis.
 9. serafimerriksdaler

  serafimerriksdaler, mynt till minne av det svenska ordensväsendets instiftande 17 april 1748.
 10. Seriemagasinet

  Seriemagasinet, tidning med inriktning på äventyrsserier, grundad 1948.