1. serafer

  serafer, sexvingade flygande väsen kring Guds tron, omtalade i Jesaja 6:2–4.
 2. Serafimerlasarettet

  Serafimerlasarettet, sjukhus på Kungsholmen i Stockholm, öppnat 1752 på initiativ av bl.a. Olof af Acrel, som blev lasarettets förste överkirurg.
 3. Serafimermedaljen

  Serafimermedaljen, belöningsmedalj, instiftad 1748 i guld av 8:e storleken.
 4. seraf

  sera´f subst. ~en ~er ORDLED: seraf-en
  Svensk ordbok
 5. Serafimerorden

  Serafimerorden, orden instiftad 1748 av Fredrik I på förslag av riksrådet.
 6. serafimerriksdaler

  serafimerriksdaler, mynt till minne av det svenska ordensväsendets instiftande 17 april 1748.
 7. serafimersköld

  serafimersköld, kopparplåt (50 cm × 66 cm) med en serafimerriddares eller ledamots vapen och valspråk.
 8. serafimerringning

  serafimerringning, klockringning i Riddarholmskyrkan i Stockholm då en riddare eller ledamot av Serafimerorden begravs.
 9. Serafim av Sarov

  Serafim av Sarov, 1759–1833, rysk munk, starjets, helgon.
 10. Serafín Álvarez Quintero

  Álvarez Quintero, Serafín, 1871–1938, spansk författare.