1. Serafimerlasarettet

  Serafimerlasarettet, sjukhus på Kungsholmen i Stockholm, öppnat 1752 på initiativ av bl.a. Olof af Acrel, som blev lasarettets förste överkirurg.
 2. Serafimerorden

  Serafimerorden, orden instiftad 1748 av Fredrik I på förslag av riksrådet.
 3. Adolph Mörner

  Mörner, Adolph, 1773–1838, greve, ämbetsman och politiker; jämför släktartikel Mörner.
 4. herre

  herre, herr, titel inlånad från medellågtyskan under senare delen av medeltiden.