1. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. serbiska

  serbiska, sydslaviskt språk, modersmål för ca 7,7 miljoner bosatta i Serbien och 661 000 i Montenegro.
 3. serbokroatiska

  serbokroatiska, kroatoserbiska, det sydslaviska språk som i det tidigare Jugoslavien uppfattades som ett gemensamt skriftspråk för kroater, ”muslimer”, serber och montenegriner.
 4. serbisk-ortodoxa kyrkan

  serbisk-ortodoxa kyrkan, en slavisk ortodox kyrka som successivt växte fram genom mission från Bysantinska riket.
 5. Serbien och Montenegro

  Serbien och Montenegro, 2003–06 statsbildning på Balkanhalvön i södra Europa, bestående av de nuvarande staterna Serbien och Montenegro.
 6. Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike

  Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, den första jugoslaviska statsbildningen, proklamerad 1 december 1918 då sydslaverna i den kollapsande habsburgska dubbelmonarkin anslöt sig till Serbien.
 7. serb

  serb subst. ~en ~er [ser´b-] ORDLED: serb-en
  Svensk ordbok
 8. serber

  serber, invånare i Serbien eller de sydslaver som, oavsett nationalitet, talar serbiska.

 9. serbiska viner

  serbiska viner. Serbien producerade omkring en tredjedel av det forna Jugoslaviens viner.
 10. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen är de krig som bröt ut 1991 när Jugoslavien delades upp i flera självständiga länder.