1. serb

  serb subst. ~en ~er [ser´b-] ORDLED: serb-en
  Svensk ordbok
 2. serbisk

  ser´bisk adj. ~t ORDLED: serb-isk
  Svensk ordbok
 3. serbiska

  ser´biska subst. ~n serbiskor ORDLED: serb-isk-an
  Svensk ordbok
 4. serbokroatiska

  serbokroa´tiska subst. ~n ORDLED: serbo--kroat-isk-an
  Svensk ordbok
 5. serber

  serber, invånare i Serbien eller de sydslaver som, oavsett nationalitet, talar serbiska.

 6. serbokroater

  serbokroater, en numera förlegad sammanfattande benämning på kroater, montenegriner, serber och bosniaker. Se även serbokroatiska.
 7. serbiska

  serbiska, sydslaviskt språk, modersmål för ca 7,7 miljoner bosatta i Serbien och 661 000 i Montenegro.
 8. Serbien

  Serbien är ett land på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. serbokroatiska

  serbokroatiska, kroatoserbiska, det sydslaviska språk som i det tidigare Jugoslavien uppfattades som ett gemensamt skriftspråk för kroater, ”muslimer”, serber och montenegriner.
 10. Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike

  Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, den första jugoslaviska statsbildningen, proklamerad 1 december 1918 då sydslaverna i den kollapsande habsburgska dubbelmonarkin anslöt sig till Serbien.