1. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen är de krig som bröt ut 1991 när Jugoslavien delades upp i flera självständiga länder.
 2. serber

  serber, invånare i Serbien eller de sydslaver som, oavsett nationalitet, talar serbiska.

 3. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 4. Kosovo

  Kosovo, albanska Kosova, land på Balkanhalvön.

 5. Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike

  Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, den första jugoslaviska statsbildningen, proklamerad 1 december 1918 då sydslaverna i den kollapsande habsburgska dubbelmonarkin anslöt sig till Serbien.
 6. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 7. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 8. Kroatien

  Kroatien är ett land på Balkanhalvön med kust mot Adriatiska havet.

 9. antiziganism

  antiziganism, benämning på rasism riktad mot romer.
 10. Sarajevo

  Sarajevo, huvudstad i republiken Bosnien och Hercegovina; 300 900 invånare (2012).