1. serie

  serie, matematisk följd av termer som adderas (jämför följd och konvergent följd).
 2. seriekoppling

  seriekoppling, inom elektrotekniken ett sätt att koppla samman två komponenter så att de genomflyts av samma ström.
 3. seriemördare

  seriemördare, person som mördar sina offer (minst tre) vid olika tillfällen.
 4. tecknad serie

  tecknad serie, vanligen endast serie, sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra; termen används även som benämning på en fortlöpande serietitel.
 5. TV-serie

  TV-serie, TV-dramatik i flera avsnitt.
 6. serier

  serier, se tecknad serie.
 7. divergent serie

  divergent serie, serie som inte är konvergent, vilket innebär att partialsummorna inte närmar sig något bestämt ändligt värde.
 8. konvergent serie

  konvergent serie, begrepp inom matematisk analys.
 9. serie

  serie, se tecknad serie.
 10. serie

  serie, produktionsterm, se serietillverkning.