1. public service

  public service, TV och radio som är politiskt, ekonomiskt och religiöst oberoende samt drivs utan vinstsyfte och utan direkt inflytande från offentliga eller privata aktörer.

 2. service

  service, dels åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder, dels kontroll och underhåll av t.ex. maskiner.
 3. public service-avgift

  public service-avgift, avgift för att finansiera public service, införd 1 januari 2019, då den ersatte radio- och TV-avgiften.

 4. servicenivå

  servicenivå, detsamma som servicegrad.
 5. servicegrad

  servicegrad, servicenivå, benämning på det mått som t.ex. ett företag har på sin förmåga att effektivt och snabbt leverera varor eller tjänster.
 6. servicemärke

  servicemärke, varumärke som endast kännetecknar tjänster, t.ex. kännetecken för konsult- eller reparationsverksamhet.
 7. servicebutik

  servicebutik, butik med en mindre säljyta, ett begränsat men allsidigt sortiment av dagligvaror, övervägande självbetjäning och förlängda öppettider.
 8. servicehund

  servicehund, hund som utbildats för att bistå en funktionshindrad person genom att hämta och bära saker, öppna dörrar, trycka på knappen vid övergångsställen, tända lampor samt hjälpa till vid förflyttning.
 9. civil service

  civil service, engelsk benämning på anställda i statsförvaltningen, dock ej i dess militära eller kyrkliga del eller inom rättsväsendet.
 10. social service

  social service, den del av socialtjänsten som inte avser människor med speciella behov utan vänder sig till större grupper, t.ex. barnomsorg och äldreomsorg.