1. Set Svanholm

  Svanholm, Set, 1904–64, operasångare (tenor) och operachef, hovsångare 1946.
 2. Set

  Set, Seth, mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’telning’, även tolkat som ’ersättaren’; Set var nämligen Adams tredje son, född efter det att Kain dödat Abel.
 3. setswana

  setswana, bantuspråk, se tswana.
 4. Temple of Set

  Temple of Set är en satanistisk grupp som 1975 bröt sig ur Church of Satan.
 5. satanism

  satanism innebär att dyrka djävulen och det onda.
 6. Church of Satan

  Church of Satan, satanistisk rörelse grundad 1966 i San Francisco, USA, av Anton Szandor LaVey.
 7. tennis

  tennis är en bollsport med racket på en plan där bollen studsar bra.
 8. styrketräning

  styrketräning, träning som syftar till att öka den muskulära styrkan och vanligen bedrivs i dynamiska arbetsformer, även om statisk (isometrisk) träning förekommer.

 9. set

  set, del av match i bland annat racketsporter och volleyboll.
 10. Azorerna

  Azorerna, portugisiska (Arquipelago dos) Açores, portugisisk ögrupp i Atlanten, 1 300 km väster om Portugal; 2 400 km2, 247 400 invånare (2014).